Với việc nghiên cứu các kỹ thuật công nghệ hiện có của cộng đồng mã nguồn mở để phát triển và ứng dụng. NaviCRM luôn luôn thay đổi để bắt nhịp với nhu cầu của doanh nghiệp và hoàn toàn có thể tùy biến để phù hợp với yêu cầu trong quản lý của từng doanh nghiệp nhằm đưa đến cho các doanh nghiệp một sản phẩm công nghệ thực sự hữu ích. Giải pháp của chúng tôi không ngừng phát triển công nghệ, luôn luôn đáp ứng và mang lại giá trị đích thực cho khách hàng của Navicore.

Tùy biến phần mềm, tùy biến NaviCRM là gì?

Tùy biến phần mềm nói chung và NaviCRM nói riêng là việc thay đổi, phát triển thêm, hoặc loại bỏ bớt một số tính năng, giao diện, nghiệp vụ trong phần mềm cho phù hợp với nhu cầu, ý muốn của người sử dụng.

Vì sao phải tùy biến NaviCRM?

NaviCRM đã được chuẩn hóa các tính năng nghiệp vụ, chuẩn hóa quy trình Quản trị mối quan hệ khách hàng, chuẩn hóa giao diện sử dụng một cách tốt nhất để mang lại hiệu quả sử dụng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp có nhu cầu:
- Thay đổi giao diện, màu sắc
- Thêm, bớt tính năng
- Tích hợp với các hệ thống đặc thù riêng của doanh nghiệp
- Thay đổi hoặc bổ sung nghiệp vụ đặc thù

Chúng tôi vẫn sẵn sàng bên cạnh để thấu hiểu và đáp ứng xây dựng hệ thống NaviCRM riêng cho bạn.

Chi phí tùy biến

Để tùy biến NaviCRM dành riêng cho doanh nghiệp bạn, ngoài chi phí bản quyền cho phiên bản tiêu chuẩn, bạn cần trả phí cho việc tùy biến. Chi tiết cụ thể quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

NaviCRM sau khi tùy biến thì có thể cập nhật phiên bản mới hay không?

Câu trả lời là: Hoàn toàn có thể và luôn luôn như thế. Mọi tùy biến NaviCRM luôn nằm ở phần tính năng, nghiệp vụ, giao diện. Mọi sự cập nhật phiên bản mới sẽ không làm ảnh hưởng tới các tính năng đã được tùy biến chuyên biệt hóa mà chỉ thay đổi về lõi ứng dụng, các tính năng không tùy biến và công nghệ sử dụng.

Có thể quay về NaviCRM chuẩn từ bản tùy biến được không?

Có thể và việc này được thực hiện nhanh chóng một cách ngay lập tức.