Dịch vụ Social Media Marketing

Khái niệm Social media marketing xuất hiện trên thế giới đã khá lâu, tuy nhiên thời gian gần đây cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội, các mạng chia sẻ trực tuyến thì hình thức tiếp thị này cũng bắt đầu hoạt động tại Việt Nam.

Nội dung chính của Social media marketing là xuất bản lên internet các thông điệp cần chuyển đến người nhận thông qua bài viết, mẩu tin tức, hình ảnh, video clip, slide show v.v.. thông qua các mạng xã hội, blog, forum. Các video clip, hình ảnh này được cộng đồng mạng xem, chia sẻ lại, phản hồi, bình luận vì vậy mang tính thông tin hai chiều. Đây là các tiếp thị hoàn toàn mới, khác với tiếp thị truyền thống.