NaviCRM được nghiên cứu và phát triển dựa trên nhu cầu quản lý thông tin khách hàng của đại đa số các Doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là các Doanh nghiệp trong khối vừa và nhỏ. Các luồng thông tin liên quan đến khách hàng, sự vụ được liên kết chặt chẽ với nhau mang tính quy trình riêng của doanh nghiệp. Ứng dụng NaviCRM cũng giúp cho các doanh nghiệp chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa các quy trình quản lý doanh nghiệp như: Quy trình quản lý luồng thông tin khách hàng; Quy trình kinh doanh; Quy trình chăm sóc khách hàng; Quy trình Marketing hướng đến việc tự động hóa quy trình làm việc trong doanh nghiệp. Việc quản lý thông tin theo một quy trình nhiệp vụ sẽ cho nhà quản trị nhìn nhận ra được mắt xích nào yếu nhất trong quy trình quản lý của mình và có điều chỉnh kịp thời.


Hình: Minh họa quy trình nghiệp vụ cơ bản

Hệ thống NaviCRM cho phép người dùng hoàn toàn tự định nghĩa và xây dựng cho mình một quy trình phù hợp nhất, sát nhất theo quy trình quản lý của doanh nghiệp như: Quy trình cập nhật thông tin; Quy trình kinh doanh. Với các Doanh nghiệp có quy trình quản lý đặc thù riêng, NaviCRM được ứng dụng phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại luôn luôn sẵn sàng đáp ứng để mang đến cho khách hàng sản phẩm công nghệ có giá trị.