- Bảo hành 18 tháng từ thời điểm nghiệm thu chương trình
- Nâng cấp phiên bản miễn phí trong thời gian bảo hành
- Hỗ trợ miễn phí 24/7

Sau thời gian bảo hành 18 tháng đầu tiên, Quý khách hàng có thể lựa chọn tiếp tục hoặc dừng sử dụng dịch vụ bảo trì của Navicore:

(1) Dừng sử dụng dịch vụ bảo trì: Quý khách hàng vẫn sử dụng chương trình phần mềm bình thường, không giới hạn về thời gian.
(2) Tiếp tục sử dụng dịch vụ bảo trì của Navicore: chi phí bảo trì chỉ là 15% giá trị phần mềm / 1 năm.
(3) Navicore khuyến khích Quý khách hàng sử dụng dịch vụ hosting, máy chủ chuyên dụng dành riêng cho hệ thống CRM do Navicore cung cấp để được hỗ trợ đảm bảo hiệu năng, tính năng và an toàn về bảo mật dữ liệu.