Navicore đưa ra hai hình thức thanh toán với các mức chi phí để khách hàng lựa chọn trong việc triển khai NaviCRM. Cụ thể như sau:

Thanh toán theo năm

Chi phí là 200.000 VND/người dùng/tháng. Tối thiểu mỗi đợt thanh toán 3 tháng.
Đã bao gồm chi phí hosting, chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì và nâng cấp miễn phí phiên bản trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.

Thanh toán trọn gói

Chi phí triển khai sẽ tính theo gói người dùng tùy thuộc quy mô của từng doanh nghiệp. Với doanh nghiệp có yêu cầu tùy biến riêng thì chi phí sẽ tùy thuộc vào mức độ tùy biến của doanh nghiệp.