NaviCRM luôn sẵn sàng tích hợp, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống khác, điển hình như:

- Phần mềm kế toán
- Phần mềm nhân sự
- Hệ thống ERP
- Phần mềm Quản trị dự án
- Phần mềm Quản lý bán hàng
- Phần mềm Quản lý kho
- Hệ thống website Thương mại điện tử

Với mỗi nhu cầu tích hợp cụ thể, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi. Navicore sẽ gặp gỡ để tư vấn, triển khai tích hợp cho bạn một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.