Nền tảng xây dựng

NaviCRM là giải pháp tổng thể bao gồm các công nghệ phần mềm, phần cứng và các hệ thống nhúng tích hợp (tùy thuộc vào từng yêu cầu và lĩnh vực sử dụng) sử dụng các nền tảng mã nguồn mở (GNU GPL, BSD License).

NaviCRM sử dụng Zend Framework làm framework chính cho việc xử lý các request và các tính năng giao tiếp giữa hệ thống và người sử dụng. Mọi kiến trúc thiết kế, thành phần trong NaviCRM tuân thủ khắt khe các lý thuyết phát triển phần mềm, sửa lỗi phần mềm, mở rộng phần mềm và tích hợp phần mềm. Sau đây mô tả ngắn gọn các thành phần nền tảng được sử dụng:

PHP & MySQL

Chúng tôi khai thác triệt để những lợi ích công nghệ mà PHP (phiên bản 5.3.0 trở lên), MySQL (phiên bản 5.2 trở lên) và áp dụng đầy đủ các nguyên lý thiết kế nhằm đảm bảo phần mềm NaviCRM đạt tiêu chuẩn cho ứng dụng doanh nghiệp.
Tìm hiểu thêm: PHP & MySQL | MySQL Cluster CGE

C++ / Perl / CGI

Tìm hiểu thêm: C++ | Perl | CGI

Zend Framework

Được sử dụng làm MVC framewowk trong NaviCRM bởi các ưu điểm:
- Tính Modular
- Sẵn sàng mở rộng
- Bảo mật theo tiêu chuẩn đã được kiểm nghiệm và luôn luôn cập nhật
- High Performing, hiệu năng cao, sẵn sàng cho khai thác và xử lý dữ liệu khổng lồ
- Tiêu chuẩn cho các giải pháp phần mềm doanh nghiệp
Tìm hiểu thêm: Zend Framework | New BSD License | Zend Framework wikipedia

xHTML, jQuery, HTML5, CSS3

Các giao diện giao tiếp với người sử dụng trong NaviCRM được xây dựng trên xHTML, jQuery, HTML5, CSS3 nhằm tạo ra các giao tiếp đơn giản và thân thiện với người sử dụng.
Tìm hiểu thêm: xHTML | HTML5 | jQuery | CSS3

Apache, Nginx web server, Server load balancing

Tìm hiểu thêm: Apache | Nginx

Unix

NaviCRM và các thành phần liên quan được triển khai tối ưu và đầy đủ nhất trên hệ thống máy chủ Unix.
Tìm hiểu thêm: Unix | Linux | Ubuntu | CentOS

ARM Cortex-M3

NaviCRM sử dụng vi điều khiển ARM cortex-M3 32bit dòng STM32 của hãng STMicroelectronics trong hệ thống nhúng dành cho phiên bản NaviCRM tích hợp hệ thống nhận dạng khách hàng cho ngân hàng, siêu thị, các điểm giao dịch
Tìm hiểu thêm: Cortex-M3 Processor | STM32 - 32-bit ARM Cortex MCUs

FPGA / CPLD / DSP

Các mảng logic lập trình, bộ xử lý tín hiệu số cho phép nâng cao năng lực xử lý tín hiệu số thời gian thực trong các ứng dụng tích hợp giải pháp phần cứng đặc thù riêng với NaviCRM.
Tìm hiểu thêm: FPGAs - Field-programmable gate array | Xilinx FPGA | CPLD | DSP | Computer vision | Call center

Bảo mật

- Triển khai trên hệ thống máy chủ riêng, các cấu hình bảo mật máy chủ Unix được thiết lập tối đa. Dữ liệu backup mỗi 6 tiếng hằng ngày.

- Hệ thống phân quyền tối đa đến từng chi nhánh, đơn vị, người dùng, từng loại dữ liệu, từng nghiệp vụ. Việc phân quyền dựa trên các hồ sơ phân quyền mà ở đó mỗi hồ sơ phân quyền được mô tả chi tiết các quyền truy cập, quyền thao tác với từng chức năng hoặc dữ liệu. Mỗi hồ sơ phân quyền sẽ được gán cho một hoặc nhiều đối tượng cụ thể trên hệ thống.

- Các dữ liệu nhạy cảm sẽ được mã hóa (có thể tùy chọn các loại dữ liệu nào) 128bit nhằm tránh việc thất thoát thông tin dó đó đảm bảo được an toàn ngay cả khi dữ liệu vì một lý do nào đó (không thuộc kỹ thuật) mà bị rò rỉ thì người khác cũng không thể giải mã được các thông tin này.

- Xác thực việc đăng nhập người dùng dựa trên các thông tin: username, password, hiệu lực và thời gian hiệu lực. Việc xác thực người dùng áp dụng ngay cả đối với các tác vụ tích hợp và đồng bộ hóa với các hệ thống khác.

- Kiểm soát truy cập thông qua địa chỉ IP.

- Bảo mật dữ liệu trên đường truyền bằng giao thức SSL

Lưu ý

Trên đây là một vài đặc điểm công nghệ của giải pháp Quản trị mối quan hệ khách hàng NaviCRM. Các đặc điểm này mang tính công khai giới thiệu với người sử dụng. Ngoài ra, chi tiết hơn về các đặc điểm trên và các đặc điểm kỹ thuật công nghệ khác trong phần mềm chúng tôi không công bố trong phạm vi nội dung này.