• Giới thiệu

  Navicore là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, chủ yếu phát triển các giải pháp phần mềm ứng dụng hướng dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Hoạt động chính của của Navicore là nghiên cứu, phát triển giải pháp Quản trị mối quan hệ khách hàng.

  Navicore được thành lập dựa trên quan điểm sử dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật để ứng dụng thành công nhằm nâng cao giá trị sản xuất, thương mại cho doanh nghiệp.

 • Sứ mệnh

  Mọi hoạt động của Navicore Việt Nam đều dựa trên sứ mệnh là trở thành công ty tốt nhất tại Việt Nam ứng dụng thành công các thành tựu của khoa học máy tính vào sản phẩm phần mềm doanh nghiệp.

  Navicore Việt Nam phát triển dựa trên đối diện trực tiếp với thử thách, không ngừng nghiên cứu sáng tạo. Những con người tận tâm của Navicore không ngừng hỗ trợ công ty hoạt động có lợi nhuận và trách nhiệm đối với khách hàng.

 • Tầm nhìn

  Trở thành công ty tốt nhất tại Việt Nam cung cấp các giải pháp công nghệ nhằm tăng doanh thu và giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

Công nghệ là chìa khóa phát triển

Với nhận thức rõ ràng giá trị mang lại của Công nghệ thông tin nói riêng và khoa học kỹ thuật nói chung, Navicore đặc biệt chú trọng nghiên cứu ứng dụng và phát triển các kỹ thuật công nghệ hiện có của cộng đồng mã nguồn mở để giải pháp của chúng tôi luôn luôn theo kịp thời đại, luôn luôn đáp ứng và mang lại giá trị đích thực cho khách hàng của Navicore.

Lấy thế mạnh làm công nghệ, sử dụng kỹ thuật bằng kinh nghiệm, xây dựng sản phẩm bằng khoa học và sáng tạo, chúng tôi tận tâm đem đến cho khách hàng những sản phẩm mang giá trị thực tiễn và khả dụng.

 • Linux

  Navicore sử dụng Hệ điều hành máy chủ Linux làm nền tảng cho các ứng dụng công ty phát triển. Với lõi Linux và các thành phần quan trọng tích hợp thêm cho hệ máy chủ phục vụ, các ứng dụng đáp ứng rất tốt về tốc độ, hiệu năng, độ an toàn dữ liệu và bảo mật cao.

 • Apache

  Apache là webserver mã nguồn mở, bảo mật cao với nhiều mức độ bảo mật tùy biến, tính module hóa rất rộng và uyển chuyển và chạy trên rất nhiều nền tảng khác nhau.

 • PHP & MySQL

  Navicore sử dụng PHP làm mã kịch bản phía server cho ứng dụng tương tác người dùng, thông thường trong một ứng dụng web-based mà Navicore phát triển, PHP chiếm tới 70% mã nguồn (20% còn lại là C/C++, Python...)