Quản lý thông tin khách hàng Tìm hiểu thêm

Thông tin khách hàng là trung tâm cho mọi hoạt động chăm sóc khách hàng và bán hàng. NaviCRM cung cấp đầu đủ các chức năng để thu thập, quản lý.- Tạo mới đầy đủ, tạo nhanh khách hàng- Import & Export khách hàng
- Kiểm soát và xử lý trùng lặp khách hàng
- Theo dõi lịch sử thay đổi, tiến trình chăm sóc- Tìm kiếm thông minh
- Lọc khách hàng theo nhiều toán tửQuản lý đầu mối liên hệ Tìm hiểu thêm

- Duyệt danh sách đầu mối liên hệ
- Theo dõi, chỉnh sửa thông tin chi tiết
- Phân loại đầu mối liên hệ

Quản lý cơ hội bán hàng Tìm hiểu thêm

- Duyệt danh sách cơ hội bán hàng
- Hỗ trợ xây dựng cơ hội bán hàng dựa trên độ nóng, doanh thu và kho hàng
- Phân tích đánh giá khả năng thành công của cơ hội
- Tổng hợp doanh thu dự tính, dự báo doanh thu

Quản lý hợp đồng Tìm hiểu thêm

- Duyệt danh sách hợp đồng
- Tạo hợp đồng
- Theo dõi tiến trình hợp đồng
- Kiểm soát quá trình thanh toán
- Tự động thông báo các phát sinh liên quan

Quản trị marketing Tìm hiểu thêm

- Phân tích nhu cầu thị trường từ nhiều nguồn
- Phân khúc, lọc nhóm khách hàng mục tiêu
- Lên kế hoạch chương trình marketing
- Marketing automation, tiếp thị tự động
- Gửi email/SMS marketing hàng loạt
- Thống kê kết quả email/SMS marketing
- Quản lý công việc, nhân sự tham gia và tiến trình thực hiện chương trình
- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình

Lịch biểu và sự kiện Tìm hiểu thêm

- Quản lý lịch hẹn
- Quản lý lịch làm việc
- Chia sẻ sự kiện

Thư điện tử, tin nhắn SMS Tìm hiểu thêm

NaviCRM cung cấp các tính năng giúp giao dịch liên hệ với khách hàng một cách hiệu quả, nhanh chóng và tự động.
- Gửi thư điện tử
- Nhận thư điện tử
- Nhận dạng thư đến từ khách hàng
- Gửi SMS thủ công, gửi SMS tự động theo lịch lập sẵn
- Gửi thư điện tử, SMS theo sự kiện định sẵn và có thiết lập chế độ lặp

Cộng tác nội bộTìm hiểu thêm

- Cung cấp công cụ tạo việc, giao việc
- Theo dõi, cập nhật tiến độ công việc
- Xử lý công việc theo quy trình định nghĩa
- Thông báo công việc đa kênh (email, SMS...)
- Quản lý văn bản, công văn, tài liệu theo khách hàng, sự vụ...