Quản trị mối quan hệ khách hàng
chuyên nghiệp hơn! Tìm hiểu NaviCRM
NaviCRM thu thập dữ liệu khách hàng, hỗ trợ tự động chăm sóc khách hàng qua email, SMS và các mạng xã hội...
Giúp doanh nghiệp luôn duy trì mối quan hệ tốt nhất với khách hàng của mình.