Phần mềm CRM là gì?

Phần mềm CRM là phần mềm máy tính sử dụng chủ yếu cho các tập đoàn, công ty, tổ chức kinh doanh nhằm mục đích quản trị mối quan hệ khách hàng một cách có tổ chức.

Ví dụ, một doanh nghiệp sẽ sử dụng phần mềm CRM trong đó họ xây dựng một cơ sở dữ liệu về khách hàng của mình và mô tả đầy đủ các thông tin chi tiết về khách hàng như: Đặc điểm, lĩnh vực hoạt động, sản phẩm kinh doanh, đầu mối liên hệ, các sản phẩm đã mua, chu kỳ mua hàng v.v... Các nhân viên bán hàng, người cung cấp dịch vụ sẽ dựa trên cơ sở dữ liệu này để lên kế hoạch sản phẩm, dịch vụ, nhắc nhở khách hàng của sản phẩm, dịch vụ theo từng điều kiện cụ thể v.v…

Một phần mềm CRM tiêu chuẩn bao gồm những gì?

Phần mềm CRM hướng chức năng đến việc Quản trị mối quan hệ khách hàng, mỗi phần mềm CRM khác nhau có thể có tập hợp chức năng khác nhau nhưng đều tập trung vào các chức năng chính sau đây:

  • Hỗ trợ bộ phận tiếp thị của doanh nghiệp xác định và nhắm mục tiêu khách hàng tốt nhất của họ, quản lý các chiến dịch/ chương trình tiếp thị và chỉ ra các đầu mối liên hệ có chất lượng cho đội ngũ bán hàng.
  • Hỗ trợ để có thể tổ chức tốt việc bán hàng từ xa. Trong đó hệ thống phần mềm được sử dụng bởi nhiều tài khoản và các thông tin khách hàng được chia sẻ lẫn nhau, giữa các đơn vị con, các nhân viên bán hàng khác nhau ở các địa điểm khác nhau để tinh giản quy trình.
  • Cho phép hình thành các mối quan hệ cá nhân với khách hàng thông qua các đầu mối liên hệ, mục đích là để cải thiện sự hài lòng của khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận. Xác định các khách hàng có lợi nhuận cao nhất và chuẩn bị được sự đáp ứng dịch vụ cao nhất.
  • Cung cấp tự động các thông tin khách hàng cho đội ngũ nhân viên. Nhờ vậy đội ngũ nhân viên có phản ứng tức thời đối với các giao dịch khách hàng, xây dựng mối quan hệ hiệu quả giữa các công ty, cơ sở khách hàng và đối tác.
  • Hỗ trợ tự động hóa các tác vụ thường niên trong việc giao dịch với khách hàng, tự động hóa các chương trình marking trực tuyến internet, điện thoại di động v.v..

CRM có thích hợp với doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ không?

Để đạt được thành công trong kinh doanh, trong cuộc sống chúng tôi tin rằng bất cứ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nào cũng đều cũng cần thiết lập, mở rộng mối quan hệ (bạn bè, bạn hàng, khách hàng, đối tác). Để làm được điều đó, thì ngay từ khi bắt đầu thành lập, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nên ứng dụng CRM vào quản lý. CRM chỉ là giải pháp quản lý nhưng lại tạo cho doanh nghiệp của bạn có cơ hội tuyệt vời để tạo nên sự khác biệt.

Tại sao chúng tôi phải mua phần mềm CRM, trong khi chúng tôi có thể download miễn phí?

Phần mềm NaviCRM hay bất cứ phần mềm nào mà bạn đang có chỉ là công cụ trợ giúp cho công việc quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy đối với NaviCRM để khách hàng ứng dụng hiệu quả công cụ sắc bén này để tăng doanh thu và giảm chi phí, thì chúng tôi cần phải xây dựng phần mềm trên giải pháp tổng thể từ quy trình, công nghệ, con người, đồng thời thấu hiểu thị trường một cách sâu sắc. Liệu doanh nghiệp có tìm thấy điều này ở một phần mềm miễn phí?

CRM gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, vậy tại sao nhiều doanh nghiệp vẫn dè dặt ứng dụng CRM?

Đúng thế, đó là điều đáng tiếc cho cả nhà cung cấp giải pháp CRM và cả khách hàng. Ngay từ đầu tiếp cận thị trường Việt Nam, một số nhân viên tư vấn đã nói quá lên về phần mềm CRM khiến nhiều doanh nghiệp hiểu rằng Phần mềm CRM chính là chiến lược, nhưng thực tế phần mềm CRM chỉ là một yếu tố để tạo nên giải pháp CRM. Chính vì cách hiểu không đúng này về CRM nên khá nhiều các doanh nghiệp triển khai phần mềm CRM thất bại. Navicore sẽ đồng bộ hóa các quy trình của Doanh nghiệp từ việc tư vấn đến ứng dụng triển khai NaviCRM trong doanh nghiệp.